Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Ham Truyện · hamtruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/06/2014
Tổng lượt xem: 831.8K
Thể loại:

Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ. Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung. Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn. Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:51 04/07/2020.
Chương
22
1
1
1
1
21
1
1
1
21
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
21
21
21
1
1
21
1
1
21
1
21
21
31
1
1
1
1
1
21
1
21
1
21
21
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
21
31
1
21
1
1
2
3
21
21
31
31
21
21
21
1
31
31
41
31
1
21
1
21
21
21
21
21
1
21
21
1
21
21
21
31
1
1
1
31
21
21
41
1
1
21
21
31
31
31
31
31
31
21
21
51
41
41
31
41
41
51
51
61
31
31
31
41
41
31
41
31
41
41
41
51
31
21
1
31
21
1
21
21
1
21
1
41
31
51
31
1
21
61
51
41
31
41
41
41
51
41
71
61
64
46
64
53
84
68

Truyện liên quan