Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/02/2018
Tổng lượt xem: 353.1K
Thể loại:

Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:20 10/08/2019.
Chương
17
3
2
7
11
9
9
10
12
9
13
11
4
3
3
7
14
13
4
5
10
2
8
10
9
7
3
11
8
8
9
10
11
7
9
8
7
7
3
7
14
5
6
7
13
7
16
12
7
9
9
12
5
10
17
17
25
22
16
23
11
21
12