Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Nhóm dịch: Icon A3 · Tố Nhi, a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/08/2016
Tổng lượt xem: 2.2M
Thể loại:

Không một lời đã muốn lấy thắt lưng của người ta, cô gái phúc hắc như vậy quả nhiên khiến cho một người đàn ông phải chú ý… Một người đàn ông lãnh khốc, đầy nguy hiểm… “Nữ nhân ta vừa ý, chỉ có thể là nữ nhân của ta”.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:52 07/04/2019.
Chương
152
7
6
4
2
8
4
7
9
3
3
2
5
2
8
7
11
3
4
6
5
5
2
5
7
9
7
4
5
2
3
5
6
7
8
8
11
6
11
12
12
7
3
7
4
3
7
5
2
2
2
2
6
4
3
4
5
2
3
2
2
4
6
6
3
5
4
2
2
3
2
2
3
6
7
3
2
5
3
2
4
3
3
4
2
2
10
11
7
6
4
5
3
3
2
4
2
3
3
4
2
2
3
2
2
3
4
3
3
2
3
6
5
4
3
2
3
6
3
2
2
4
2
5
6
6
4
6
2
2
5
3
2
3
5
5
6
9
5
7
2
6
2
5
5
4
6
2
3
2
3
58
27
69
46
36
35
311
312
29
6
27
56
26
26
210
24
8
6
8
26
28
24
24
55
5
4
63
32
26
1
35
13
4
22
31
63
23
3
34
32
5
5
2
3
9
491
361
712
361