Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Ô Lí Sửu Sửu
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/08/2021
Tổng lượt xem: 137.6K
Thể loại:

Diệp Thất Thất xuyên không, lại trở thành con gái 5 tuổi rưỡi không được yêu thích của bạo quân, vì để sinh tồn, cô ta cố gắng hết sức để tránh xa bạo quân, nhưng số phận đẩy đưa cho cô ấy đến gần bên cạnh bạo quên, không cẩn thận trở thành đứa con gái được sủng ái của bạo quân? Nhưng đó chính là sự mở màn cho trận chiến trong cung điện, sự tranh giành của kế vị từ từ bắt đầu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:14 07/02/2023.
Chương
56
32
116
138
127
156
105
107
139
125
258
3461
341
272
316
91
1211
225
361
289
210
320
419
417
355
317
454
106
252
510
450
342
464
390
4522
584
408
519
278
375
539
702
421
3862
3941
201
5191
4211
2921
4731
4321
4581
6941
6291
3121
3821
4652
6292
5851
8021
5663
6361
7522
6371
8471
7112
5382
9183
6932
9631
1.2K1
8501
9171
8611
7941
1K1
8641
9452
1K1
1.2K2
1.1K1
1.2K1
1K1
7961
5661
1.2K1
1.3K1
1.2K
9811
1.4K
1.3K
1.5K
1.6K
1.4K1
7051
1.5K
97
1.2K1
1.6K
1.2K
910
1.5K
1.2K1
1.5K
1.5K2
1.2K1
9851
1.4K2
1.3K1
1.3K1
1.5K1
1.3K1
1.5K
1.4K1
1.3K
1.4K1
1.5K5
1.9K5
1.2K4
1.1K3
2K4
1.7K
9023
1.7K3
7864
2.2K6
1.6K4
2.4K2
2.2K2
1.7K3
2.3K1
2.2K2
2.4K3
2.2K5
1.7K3
1.4K2
2.1K1
2K2
2.4K4
2K2
2.2K4
1.1K2
1.2K3
9793
1.1K6
3K3