Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH · truyenv1.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/05/2015
Tổng lượt xem: 580.4K
Thể loại:

Nội dung như tên truyện, cung đấu, tình tay ba…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:19 08/08/2016.
Chương
31
21
4
1
1
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
4
3
2
3
2
2
4
2
2
52
72
21
1
21
33
2
2
22
2
2
42
2
31
2
33
22
2
31
21
41
3
51
3
31
6
71
44
41
61
111
63
51
6
152

Truyện liên quan