Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đông Mạn Xã
Nhóm dịch: Icon A3 ·
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/01/2021
Tổng lượt xem: 2.6M
Thể loại:

Đặc công Thủy Vân Thiên ngoài ý muốn xuyên qua một thế giới khác, biết bản thân không chỉ biến thành Thánh nữ Thủy Vân Động, mà còn trong thân thể tiểu Loli trong ba năm? Chỉ có tiến cung mới tìm được đường sống? Chịu thôi, chỉ có thể gả cho tên Thái tử “Lão nam nhân” kia!

Bắc Minh Uyên: Giỏi lắm, ngươi dám nói ta già! Xem ta thu thập ngươi thế nào!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:21 27/03/2022.
Chương
8369
9944
7462
2775
3002
3362
611
6384
544
4833
824
551
7523
8842
6455
9312
9023
9084
1.1K5
7133
1K5
5513
5163
1.8K6
1.2K2
7625
8959
1.2K12
1.1K8
1.4K11
1.4K8
1.6K12
2.2K15
1.3K9
1.6K7
1.2K4
1.3K9
1.3K8
1.2K3
1.2K10
1.6K17
2K12
78513
1.3K9
1.8K10
2.1K5
1.9K6
2K11
2K8
2.1K11
1.6K11
2.5K11
87710
1.8K4
1.4K9
2K7
1.7K8
1.5K16
1.9K13
1.4K4
1.8K4
1.9K4
2.5K5
2.5K5
1.8K7
1.9K7
3.3K2
1.6K7
8874
9656
9985
1.5K10
1.1K2
1K5
1.1K4
1.5K4
1.2K9
1.3K6
1K6
61710
52811
55418
1.3K20
1K12
1K6
6928
89810
1.3K7
95016
79212
99115
44218
6198
1K9
92212
6067
89619
1K13
1.1K16
1K20
94910
68723
1.1K14
75021
81911
85522
58635
1.4K14
1.1K25
1.4K19
1.7K31
1.6K24
87526
1.1K25
1.1K23
1.4K21
1.5K24
1.9K25
2K22
2.9K26
78534