Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đông Mạn Xã
Nhóm dịch: Icon A3 ·
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/01/2021
Tổng lượt xem: 2.6M
Thể loại:

Đặc công Thủy Vân Thiên ngoài ý muốn xuyên qua một thế giới khác, biết bản thân không chỉ biến thành Thánh nữ Thủy Vân Động, mà còn trong thân thể tiểu Loli trong ba năm? Chỉ có tiến cung mới tìm được đường sống? Chịu thôi, chỉ có thể gả cho tên Thái tử “Lão nam nhân” kia!

Bắc Minh Uyên: Giỏi lắm, ngươi dám nói ta già! Xem ta thu thập ngươi thế nào!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:21 27/03/2022.
Chương
1.1K10
1.2K4
9442
3245
3672
4252
786
8024
685
6173
1K
699
9483
1.1K2
7875
1.1K2
1.1K3
1K4
1.3K5
8603
1.2K5
6593
6283
2.2K6
1.4K2
8965
1K9
1.3K12
1.3K8
1.7K11
1.6K8
1.8K12
2.5K15
1.4K9
1.8K7
1.3K4
1.5K9
1.5K8
1.3K3
1.3K10
1.9K17
2.2K12
87113
1.5K9
2K10
2.4K5
2.2K6
2.2K11
2.2K8
2.3K11
1.7K11
2.8K11
95310
2K4
1.6K9
2.3K7
1.8K8
1.6K16
2.1K13
1.5K4
2K4
2.1K4
2.7K5
2.8K5
2K7
2.1K7
3.6K2
1.9K7
1K4
1.1K6
1.2K5
1.8K10
1.4K2
1.2K5
1.3K4
1.8K4
1.5K9
1.6K6
1.3K6
76210
63811
68118
1.6K20
1.2K12
1.2K6
8498
1.1K10
1.6K7
1.1K16
97112
1.2K15
53718
7618
1.2K9
1.1K12
7447
1K19
1.3K13
1.4K16
1.2K20
1.1K10
86623
1.4K14
93621
1K11
1K22
73735
1.8K14
1.4K25
1.7K19
2.1K31
2K24
1K26
1.4K25
1.4K23
1.8K21
1.9K24
2.4K25
2.5K22
3.6K26
99334