Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Tổng lượt xem: 959.7K
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:32 11/03/2019.
Chương
142
4
3
4
3
11
4
10
8
5
6
12
3
5
6
6
9
9
3
5
2
2
2
6
2
3
7
6
5
9
12
5
4
2
2
2
3
3
5
4
10
4
2
3
2
4
2
4
2
4
4
8
9
3
4
4
9
8
7
14
16
4
4
3
2
9
9
6
9
5
6
3
5
6
7
14
7
10
8
14
14
4
11
8
24
11
25
28
7
22
22