Anh Tuấn Lại Dễ Thương

Anh Tuấn Lại Dễ Thương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hầu Thuần Lương, Lộ Khả Ái
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/02/2017
Tổng lượt xem: 299.7K
Thể loại:

Nếu sinh mệnh có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn khác chứ? Đường Tiểu Hàn đã mất đi 99,9% thân thể, dùng 0,01% còn lại lần nữa đổi lấy một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng mà, chờ đã, hình như có gì đó không đúng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:08 28/09/2017.
Chương
6
2
3
3
2
3
2
4
2
2
2
3
3
21
1
3
2
3
22
2
4
3
2
2
3
6
4
3
8
4
4
4
5
91
5
18
3
2
131
71
131
62
15