Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa

Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mi2Manga
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 25/12/2020
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Ảnh Hậu Kim Hổ Đông Phương Phi Phi, nhân xưng mỹ nữ ăn hại thu gom tra nam cặn bã — vậy mà lại trọng sinh trở về năm 17 tuổi, hơn nữa bắt buộc phải thi đậu Thanh Hoa, mới có thể tránh được vận mệnh bị hại chết. Đông Phương Phi Phi gào thét: Tha mạng a! Tôi mù chữ, vậy mà anh lại muốn tôi thi Thanh Hoa?!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:56 11/05/2021.
Chương
98
38
52
50
49
42
46
275
337
46
6
38
56
87
655
865
774
905
84
1187
1215
1185
226
77
155
205
125
64
206
124
347
146
346
106
766
723
485
874
114
54
1105
314
204
255
277
436
124
376
325
257
327
106
1064
134
714
204
365
236
364
115
1055
54
1193
826
1483
1574
514
1514
355
1344
1575
1207
1716
1814
2046
1965
2104
2017
2629