Ác Nữ Vi Đế

Ác Nữ Vi Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ác Nữ Làm Đế
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Kha Nguyệt Hoạ Y
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/02/2020
Tổng lượt xem: 245.6K
Thể loại:

Nữ chiến thần tướng ngậm oan mà chết! Trả thù và dùng bạo khắc bạo! Phải làm phú bà, phải có hậu cung!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:08 18/03/2020.
Chương
9814
2111
916
397
11113
918
1167
1368
1409